| Oracle - English | Oráculo - Español | Orakel - Deutsch | Оракул - Русский | Оракул - Български |

ОНЛАЙН КАБАЛА ОРАКУЛ

кабала оракул да или не
години:
собствено и бащино име:
въпрос:
Натиснете бутона "ASK" за да получите отговор на зададения въпрос!

отговор на оракула: с да или не
Как да задавате въпроси на Кабала Оракул
Всеки, който иска да получи отговор на зададен въпрос, трябва да се съобрази с основното изискване: въпросът да е ясен, кратък, с по малко думи. Самият въпрос се свързва с възрастта и името на лицето, което пита, или на лицето за което питате. Въведете в съответните полета навършените от Вас години (от 1 до 99), собствено и бащино име, а също и въпроса за бъдещето, чийто отговор желаете да научите.

В полетата пишете задължително на кирилица.

В началото задайте първия въпрос който Ви хрумне. След това натиснете бутона "ASK" и ще получите отговора на Оракула. Когато разберете как работи Кабала Оракул преминете към въпроси за бъдещето, които наистина Ви интересуват. Не оставайте нищо на случайността.

Питайте постоянно за бъдещето, и когато то не съответства на вашите желания, направете всичко възможно да го промените.


Използването на Кабала Оракул за предсказания и гадания е на ваш собствен риск. Опитайте се да не задавате въпроси чийто отговор означава много за Вас, защото може да получите нежелани отговори.

Поверителност © 2024, www.oracul.info